OZO I - Opakovací školení

Opakovací kurz odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce I. stupně se koná ve dnech 22. - 26. 1. 2018 v prostorách hotelu Slavia v Praze.

Zkouška se koná 27. 1. 2018.

Informace o kurzu jsou k dispozici zde.

Kurz je jako vždy zakončen zkouškou a úspěšní absolventi obdrží nové osvědčení a průkaz o způsobilosti v oboru dočasných stavebních konstrukcí s platností na dalších 5 let.

Přihláška ke kurzu je zde.


Dotazy a připomínky můžete směrovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com