OZO I - Opakovací školení

Opakovací kurz odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce I. stupně se konal ve dnech 23. - 27. 1. 2017 v prostorách hotelu Slavia v Praze.

Zkouška se konala 28. 1. 2017.

Informace o kurzu jsou k dispozici zde.

Kurz byl jako vždy zakončen zkouškou a úspěšní absolventi obdrželi nové osvědčení a průkaz o způsobilosti v oboru dočasných stavebních konstrukcí s platností na dalších 5 let.

DALŠÍ OPAKOVACÍ KURZ PLÁNUJEME OTEVŘÍT V LEDNU NEBO ÚNORU 2018.
TERMÍN A DALŠÍ PODROBNOSTI BUDOU UPŘESNĚNY NA TOMTO MÍSTĚ.
PŘÍPADNÍ ZÁJEMCI MOHOU POŽÁDAT O PŘRDBĚŽNÉ ZAŘAZENÍ DO KURZU JIŽ NYNÍ (VIZ ODKAZ NÍŽE).


Dotazy a připomínky můžete směrovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com