OZO I - Opakovací školení

Opakovací kurz odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce I. stupně proběhne
ve dnech 21. - 25. ledna. 2019 v prostorách hotelu Slavia v Praze .

Zkouška se uskuteční 26. ledna 2019. 

Absolventi, kteří úspěšně složí zkoušku, obdrží osvědčení a průkaz způsobilosti v oboru dočasných stavebních konstrukcí na dalších pět let.

Informace o kurzu naleznete zde.
Přihlášku do kurzu naleznete zde.


Dotazy a připomínky můžete směrovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com.