OZO I - Opakovací školení

Opakovací kurz odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce I. stupně se konal
ve dnech 22. - 26. 1. 2018 v prostorách hotelu Slavia v Praze .

Zkoušku absolvovali všichni posluchači 27. 1. 2018 úspěšně a prodloužili si oprávnění v oboru dočasných stavebních konstrukcí o dalších pět let.

Další kurz je plánován začátkem roku 2019 (přesný termín a podrobnosti zde naleznete v listopadu 2018).


Dotazy a připomínky můžete směrovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com.