Odborné semináře

Pravidelný odborný seminář Informace, novinky a zajímavosti z oboru lešení 2016 se uskutečnil
ve Žďáru nad Sázavou v hotelu Hajčman ve dnech 12. a 13. prosince 2016.

Příští seminář je plánován koncem roku 2017.