OZO I - Základní školení

Základní kurz odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce I. stupně proběhne ve dnech 8. - 12. 1. 2018 (1. část) a 5. - 9. 2. 2018 (2. část) v prostorách hotelu Slavia v Praze.

Zkouška proběhne 10. 2. 2018.

Informace o kurzu jsou k dispozici zde.

Kurz bude jako vždy zakončen zkouškou a úspěšní absolventi obdrží osvědčení a průkaz o způsobilosti v oboru dočasných stavebních konstrukcí s platností na dobu 5 let.

Přihláška do kurzu je zde.


Dotazy a připomínky můžete směřovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com