OZO I - Základní školení

Základní kurz odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce I. stupně proběhne ve dnech 7. - 11. ledna. 2019 (1. část) a 4. - 8. února. 2019 (2. část) v prostorách hotelu Slavia v Praze.

Zkouška se uskuteční 9. února. 2019.

Absolventi, kteří úspěsně složí zkoušku, obdrží osvědčení a průkaz o způsobilosti v oboru dočasných stavebních konstrukcí s platností na dobu 5 let.

Informace o kurzu naleznete zde.
Přihlášku do kurzu naleznete zde.
 


Dotazy a připomínky můžete směřovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com.