OZO I - Základní školení

Základní kurz odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce I. stupně proběhl ve dnech 6. - 10. 2. 2017 (1. část) a 13. - 17. 3. 2017 (2. část) v prostorách hotelu Slavia v Praze.

Zkouška proběhla 18. 3. 2017.

Informace o kurzu jsou k dispozici zde.

Kurz byl jako vždy zakončen zkouškou a úspěšní absolventi obdrží osvědčení a průkaz o způsobilosti v oboru dočasných stavebních konstrukcí s platností na dobu 5 let.

DALŠÍ ZÁKLADNÍ KURZ PLÁNUJEME OTEVŘÍT NA ZAČÁTKU ROKU 2018.
PODROBNOSTI BUDOU UVĚŘEJNĚNY NA TOMTO MÍSTĚ.
PŘÍPADNÍ ZÁJEMCI MOHOU JIŽ TEĎ POŽÁDAT O PŘEDBĚŽNÉ ZAŘAZENÍ DO KURZU (VIZ ODKAZ NÍŽE).


Dotazy a připomínky můžete směřovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com