OZO I - Základní školení

Základní kurz odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce I. stupně proběhl ve dnech 8. - 12. 1. 2018 (1. část) a 5. - 9. 2. 2018 (2. část) v prostorách hotelu Slavia v Praze.

Zkouška se uskutečnila 10. 2. 2018.

Kurz úspěšně dokončili všichni absolventi a obdrželi osvědčení a průkaz o způsobilosti v oboru dočasných stavebních konstrukcí s platností na dobu 5 let.

Další kurz je plánován začátkem roku 2019 (přesný termín a podrobnosti zde naleznete v listopadu 2018).
 


Dotazy a připomínky můžete směřovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com.