Orgány ČMKL

Představenstvo

Dne 23. 2. 2017 bylo valnou hromadou zvoleno představenstvo v počtu 7 členů dle nového znění stanov schváleného valnou hromadou. Na první schůzi představenstva 27. 2. 2017 byl zvolen předsedou Ing. Svatopluk Vlasák a místopředsedou Ing. Petr Veverka.

Představenstvo bude v následujícím volebním období pracovat ve složení:

Ing. Svatopluk Vlasák, expert
předseda představenstva

Ing. Petr Veverka, PROVE servis s.r.o.
místopředseda představenstva

Členové:
doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, ČVUT, FSv
Ing. Ivan Kunst, CSc., Pragatronik s.r.o.
Zdeněk Picek, PKL servis s.r.o.
Ing. Karel Škréta, VÚBP, v.v.i.
Ing. Milan Veverka, expert
 

Dozorčí rada

Dne 23. 2. 2017 byla valnou hromadou zvolena dozorčí rada., která na své schůzi ihned po valné hromadě zvolila za svého předsedu ing. Pavla Cahynu.

Dozorčí rada bude v následujícím volebním období pracovat ve složení:

Ing. Pavel Cahyna, HAKI a.s. 
předseda dozorčí rady

Členové:
Ing. Jaroslav Kuttner, RGSB s.r.o.
Ing. Marek Šalé, PERI, spol. s r.o.
Ing. Ivan Vacek, ALFIX ČR s.r.o.
Ing. Petr Veselý, LAVEL MB, s.r.o