Nástavbový kurz pro uchazeče o PK ILT

V roce 2018 proběhl poprvé Nástavbový kurz v rozsahu jednoho týdne (ve dnech 19. 3. - 23. 3. 2018), který sloužil jako příprava pro absolvování zkoušky profesní kvalifikace Instruktor lešenářské techniky, bližší informace je možno nalézt zde.

Tento nástavbový kurz byl určen pouze uchazečům o profesní kvalifikaci Instruktor lešenářské techniky, kteří se chtěli přihlásit na zkoušku. Osvědčení o profesní kvalifikaci nemá časově omezenou platnost. 

Další kurz zatím není plánován (připadné informace o konání budou uveřejněny na tomto místě).


Dotazy a připomínky můžete směřovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com