Nástavbový kurz pro uchazeče o PK ILT

Pro zájemce je připraven Nástavbový kurz v rozsahu jednoho týdne (ve dnech 19. 3. - 23. 3. 2018), který slouží jako příprava pro absolvování zkoušky profesní kvalifikace Instruktor lešenářské techniky, bližší informace je možno nalézt zde.

Tento nástavbový kurz je určen jen uchazečům o profesní kvalifikaci Instruktor lešenářské techniky, kteří se chtějí přihlásit na zkoušku, jejíž termín je vypsán na 5. 4. 2018 (v závislosti na počtu přihlášených). Osvědčení o profesní kvalifikaci nemá časově omezenou platnost. 


Přihlášku do nástavbového kurzu je možno stáhnout zde.

Bližší informace pro účastníky kurzu jsou k dispozici zde.

Dotazy a připomínky můžete směřovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com 

Tento kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášených!