Nástavbový kurz pro uchazeče o PK ILT

V roce 2019 proběhne Nástavbový kurz v rozsahu jednoho týdne (ve dnech 18. - 22. března 2019), který slouží jako příprava pro absolvování zkoušky profesní kvalifikace Instruktor lešenářské techniky, bližší informace je možno nalézt zde.

Tento nástavbový kurz je určen výhradně uchazečům o profesní kvalifikaci Instruktor lešenářské techniky, kteří se chtějí přihlásit na zkoušku. Osvědčení o profesní kvalifikaci nemá časově omezenou platnost. 

Informace o kurzu naleznete zde.
Přihlášku do kurzu naleznete zde.


Dotazy a připomínky můžete směřovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com