Nástavbový kurz pro uchazeče o PK PL

Nástavbový kurz v rozsahu jednoho týdne plánovaný na 9. - 13. 4. 2018, který měl sloužit jako příprava pro absolvování zkoušky profesní kvalifikace Projektant lešení, bližší informace je možno nalézt zde, byl pro nedostatek zájemu zrušen.

Tento nástavbový kurz je určen jen uchazečům o profesní kvalifikaci Projektant lešení, kteří se chtějí přihlásit na zkoušku. Osvědčení o profesní kvalifikaci nemá časově omezenou platnost.

Další kurz ani zkouška zatím není plánován (připadné informace o konání budou uveřejněny na tomto místě).

Dotazy a připomínky můžete směřovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com.