Zemřel Tomáš Jirsák

Ve středu 24. ledna 2024 ve věku 50 let zemřel člen představenstva komory lešenářů Tomáš Jirsák.

Soutěž O NEJLEPŠÍ LEŠENÁŘSKOU STAVBU ČESKÉ REPUBLIKY ROKU 2023

ČESKOMORAVSKÁ KOMORA LEŠENÁŘŮ, z. s. vypisuje pod záštitou Ing. Svatopluka Vlasáka, předsedy TNK 92, prof. Ing. Františka Walda, CSc., ČVUT v Praze a Ing. Karla Škréty, VÚBP, v. v. i.
4. ročník memoriálu Františka Zvěřiny, veřejné soutěže
O NEJLEPŠÍ LEŠENÁŘSKOU STAVBU ČESKÉ REPUBLIKY ROKU 2023

Termín uzávěrky je 31. 1. 2024

Certifikace členů

Na základě úkolu Valné hromady se ČMKL, z. s. podařilo získat oprávnění pro Osvědčování kvality podnikání členů. V současné době patří ČMKL, z.s. mezi pět subjektů, které mají zaregistrovaná pravidla u HK ČR.

ČESKOMORAVSKÁ KOMORA LEŠENÁŘŮ, z. s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 • ČESKOMORAVSKÁ KOMORA LEŠENÁŘŮ, z. s. je zapsaným spolkem - právnickou osobou, registrovanou u Městského soudu v Praze, sdružující fyzické i právnické osoby, které mají zájem a vztah k oboru dočasných stavebních konstrukcí, tedy především lešení.
 • Je dobrovolnou zájmovou organizací subjektů, které jsou aktivní ve vztahu k DSK.
 • Umožňuje účast i zahraničních firem a jednotlivců, formou přidruženého členství se mohou účastnit i vzdělávací organizace a jiné zájmové subjekty.
 • Toto seskupení nesleduje politické cíle a nedotýká se samostatnosti a právní subjektivity členů, ani jejich podnikatelských aktivit.

PROČ KOMORA LEŠENÁŘŮ

 • prvotním impulsem pro založení komory bylo zjednodušení a zkvalitnění spolupráce firem podnikajících v oboru DSK
 • úzce spolupracujeme s TNK 92 a VÚBP v oblasti tvorby a zavádění nových předpisů, předkládáme připomínky k připravovaným normám
 • organizujeme mezi sebou vzájemnou výměnu zkušeností v oboru našeho podnikání i společenské vztahy v rámci našich setkání
 • organizujeme účelnou spolupráci s dodavatelskými subjekty v oboru DSK na úseku obchodní politiky i služeb
 • získáváme zajímavé informace o výrobě a dovozu výrobků, které jsou předmětem našeho podnikání
 • upozorňujeme na novinky a osvědčené metody v montážních postupech, ve skladování a v logistice
 • vyhledáváme příležitosti k setkávání i se zahraničními obchodními podnikateli v oboru

O ČEM ROZHODUJEME

 • o svých stanovách
 • o volbě Představenstva a dozorčí rady
 • o plánech činnosti a o jejich realizaci
 • o rozpočtu, o výši členských příspěvků a hospodaření s nimi
 • o členství zájemců
Přihlásit se k odběru Front page feed