1. ročník akce Lešenářský kamzík

V rámci Týdne oceli, dřeva a skla, který se uskutečnil v březnu na stavební fakultě ČVUT v Praze, proběhl i 1. ročník akce Lešenářský kamzík.

Certifikace členů

Na základě úkolu Valné hromady se ČMKL, z. s. podařilo získat oprávnění pro Osvědčování kvality podnikání členů. V současné době patří ČMKL, z.s. mezi pět subjektů, které mají zaregistrovaná pravidla u HK ČR.

ČESKOMORAVSKÁ KOMORA LEŠENÁŘŮ, z. s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 • ČESKOMORAVSKÁ KOMORA LEŠENÁŘŮ, z. s. je zapsaným spolkem - právnickou osobou, registrovanou u Městského soudu v Praze, sdružující fyzické i právnické osoby, které mají zájem a vztah k oboru dočasných stavebních konstrukcí, tedy především lešení.
 • Je dobrovolnou zájmovou organizací subjektů, které jsou aktivní ve vztahu k DSK.
 • Umožňuje účast i zahraničních firem a jednotlivců, formou přidruženého členství se mohou účastnit i vzdělávací organizace a jiné zájmové subjekty.
 • Toto seskupení nesleduje politické cíle a nedotýká se samostatnosti a právní subjektivity členů, ani jejich podnikatelských aktivit.

PROČ KOMORA LEŠENÁŘŮ

 • prvotním impulsem pro založení komory bylo zjednodušení a zkvalitnění spolupráce firem podnikajících v oboru DSK
 • úzce spolupracujeme s TNK 92 a VÚBP v oblasti tvorby a zavádění nových předpisů, předkládáme připomínky k připravovaným normám
 • organizujeme mezi sebou vzájemnou výměnu zkušeností v oboru našeho podnikání i společenské vztahy v rámci našich setkání
 • organizujeme účelnou spolupráci s dodavatelskými subjekty v oboru DSK na úseku obchodní politiky i služeb
 • získáváme zajímavé informace o výrobě a dovozu výrobků, které jsou předmětem našeho podnikání
 • upozorňujeme na novinky a osvědčené metody v montážních postupech, ve skladování a v logistice
 • vyhledáváme příležitosti k setkávání i se zahraničními obchodními podnikateli v oboru

O ČEM ROZHODUJEME

 • o svých stanovách
 • o volbě Představenstva a dozorčí rady
 • o plánech činnosti a o jejich realizaci
 • o rozpočtu, o výši členských příspěvků a hospodaření s nimi
 • o členství zájemců
Přihlásit se k odběru Front page feed