Profesní kvalifikace

Řada dotazů směřuje k potřebné odbornosti pro pracovníky, kteří lešení navrhují, posuzují, řídí montážní práce nebo se na nich podílejí. Aktuální právní předpisy zatím nestanovují dostatečně přesně potřebné znalosti a dovednosti v těchto oblastech. Proto byly ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. vytvořeny profesní kvalifikace, jejichž držitelé budou připraveni plnit úkoly v souvislosti s lešením tak, jak se předpokládá v budoucích právních předpisech.

V současné době jsou schváleny všechny navržené profesní kvalifikace týkající se oblasti lešení. Jsou pro ně zpracovány tzv. kvalifikační a hodnoticí standardy, v nichž jsou popsány požadavky na znalosti uchazečů. Zároveň zde lze nalézt požadavky na organizace, které mají zájem o zkoušení uchazečů a udělování příslušných osvědčení. Jedná se o tyto profesní kvalifikace:

ČMKL se stala autorizovanou osobou pro první dvě kvalifikace v září 2016. Znamená to, že může zkoušet uchazeče o PK projektant lešení a Instruktor lešenářské techniky a v případě splnění všech kritérií jim udělit příslušná osvědčení.

Pro další dvě profesní kvalifikace se ČMKL stala autorizovanou osobou v květnu 2020 a může tedy zkoušet i tyto uchazeče.

Pro zájemce o školení a zkoušky jsou k dispozici další informace  (viz sekce ŠKOLENÍ).

POZOR! Přípravné kurzy a zkoušky se uskuteční pouze při dostatečném počtu zájemců!