Certifikace členů

Na základě úkolu Valné hromady se ČMKL, z. s. podařilo získat oprávnění pro Osvědčování kvality podnikání členů. V současné době patří ČMKL, z.s. mezi pět subjektů, které mají zaregistrovaná pravidla u HK ČR. Pravidla pro osvědčování byla vytvořena v souladu s metodikou Hospodářské komory České republiky. Cílem metodiky je sjednocení přístupu jednotlivých Autorizovaných živnostenských společenstev k poskytování záruk za své členy, tzn. garantování jejich kvality, odbornosti i poctivosti. V souvislosti s touto certifikací vznikl Etický kodex ČMKL, z. s.

Pravidla certifikace a Etický kodex naleznete v sekci pro členy (přístupné po přihlášení).