Orgány ČMKL

Představenstvo

Dne 26. 2. 2019 bylo valnou hromadou zvoleno představenstvo v počtu 7 členů dle stanov. Na první schůzi představenstva 7. 3. 2019 byl zvolen předsedou Ing. Karel Škréta a místopředsedou Ing. Petr Veverka.

Představenstvo bude v následujícím volebním období pracovat ve složení:

Ing. Karel Škréta, VÚBP, v.v.i.
předseda představenstva

Ing. Petr Veverka, PROVE servis s.r.o.
místopředseda představenstva

Členové:
Ing. Svatopluk Vlasák, expert
doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, ČVUT, FSv
Ing. Ivan Kunst, CSc., Pragatronik s.r.o.
Tomáš Jirsák, SNEP spol.  s.r.o.
Ing. Milan Veverka, expert
 

Dozorčí rada

Dne 26. 2. 2019 byla valnou hromadou zvolena dozorčí rada., která na své schůzi ihned po valné hromadě zvolila za svého předsedu ing. Pavla Cahynu.

Dozorčí rada bude v následujícím volebním období pracovat ve složení:

Ing. Pavel Cahyna, HAKI a.s. 
předseda dozorčí rady

Členové:
Ing. Jaroslav Kuttner, RGSB s.r.o.
Ing. Marek Šalé, PERI, spol. s r.o.
Ing. Ivan Vacek, ALFIX ČR s.r.o.
Ing. Petr Veselý, LAVEL MB, s.r.o