Orgány ČMKL

Představenstvo

Dne 27. 7. 2021 bylo valnou hromadou zvoleno představenstvo v počtu 7 členů dle stanov. Na mimořádné schůzi představenstva 2. 8. 2021 byl zvolen předsedou Ing. MIlan Veverka a místopředsedou Ing. Martin Štolba.

Představenstvo bude v následujícím volebním období pracovat ve složení:

Ing. Milan Veverka, expert
předseda představenstva

Ing. Martin Štolba, EUROMONT LEŠENÍ spol. s r.o.
místopředseda představenstva

Členové:
Ing. Svatopluk Vlasák, expert
doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, expert
Tomáš Jirsák, SNEP spol. s r.o.
Ing. Ivan Kunst, CSc., Pragatronik s. r. o.
Ing. Petr Veverka, expert
 

Dozorčí rada

Dne 27. 7. 2021 byla valnou hromadou zvolena dozorčí rada., která na své první schůzi zvolila za svého předsedu ing. Pavla Cahynu.

Dozorčí rada bude v následujícím volebním období pracovat ve složení:

Ing. Pavel Cahyna, HAKI a.s. 
předseda dozorčí rady

Členové:
Ing. Jaroslav Kuttner, RGSB s.r.o.
Ing. Ivan Vacek, ALFIX ČR s.r.o.
Ing. Milan Vach, PERI, spol. s r.o.
Ing. Petr Veselý, LAVEL MB, s.r.o