Přihláška do ČMKL

Pokud máte zájem o členství v Českomoravské komoře lešenářů, zde je k dispozici Přihláška.
Máte možnost přihlásit se jako fyzická nebo právnická osoba i jako řádný nebo přidružený člen. Přijímány jsou i zahraniční subjekty.

Po vyplnění přihlášku zašlete e-mailem na adresu: cmkomoralesenaru@gmail.com.

Kontaktní osoby:

Ing. Milan Veverka, předseda představenstva: +420 602 426 551
Ing. Ivan Kunst, CSc., člen představenstva, vedení členské základny: +420 737 218 510

Aktuální výše ročního členského příspěvku pro řádné členy je:

  • 1000 Kč pro fyzické osoby
  • 5000 Kč pro právnické osoby