Zkoušky PK ILT a PK PL

V roce 2019 se uskutečnily zkoušky PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ:
- INSTRUKTOR LEŠENÁŘSKÉ TECHNIKY
- PROJEKTANT LEŠENÍ.

Termíny zkoušek byly stanoveny na:
INSTRUKTOR LEŠENÁŘSKÉ TECHNIKY - 19., 20. a 21. března 2019,
PROJEKTANT LEŠENÍ - 20. a 21. března 2019.

Místo konání zkoušky bylo VÚBP, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1.
Cena zkoušky je stanovena na 20.000,- Kč + DPH 21% (celkem 24.200,- Kč).

Další termíny budou vyhlášeny pouze v případě zájmu dostatečného počtu uchazečů o zkoušky.

Kritéria a hodnocení zkoušky budou probíhat dle Hodnotícího standardu:
- PROFESNÍ KVALIFIKACE INSTRUKTOR / INSTRUKTORKA LEŠENÁŘSKÉ TECHNIKY
  odkaz naleznete zde
- PROFESNÍ KVALIFIKACE PROJEKTANT / PROJEKTANTKA LEŠENÍ odkaz naleznete zde.

Dotazy a připomínky můžete směrovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com.