Valná hromada ČMKL, z. s. v roce 2021

Valná hromada v letošním roce byla uskutečněna distančně, formou per rollam.

Všem členům ČMKL jsme dne 16. 6. 2021 rozeslali potřebné informace a dokumenty. Hlasování bylo potřeba odeslat elektronicky nejpozději do 15 dnů od obdržení e-mailu. 

Hlasování per rollam bylo vyhodnoceno na schůzce představenstva dne 27. 7. 2021.
Bližší informace a zápis jsou v sekci Valná hromada.