Školení OZO II

Kurz se zaměřením na přípravu na profesní kvalifikaci Projektant lešení. Jedná se o kurz odborně způsobilých osob pro DSK, který je zaměřen na navrhování dočasných stavebních konstrukcí.


Do budoucna se nepředpokládá vypsání těchto kurzů.  Zájemci o vyšší stupeň vzdělání by se měli spíše zaměřit na profesní kvalifikace.

Dotazy a připomínky můžete směrovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com.