Školení OZO II

Kurz se zaměřením na přípravu na profesní kvalifikaci Projektant lešení. Jedná se o kurz odborně způsobilých osob pro DSK, který je zaměřen na navrhování dočasných stavebních konstrukcí.


Pro rok 2019 zatím není vypsáno konání opakovacího kurzu pro držitele osvědčení OZO pro DSK II. Bližší informace budou zveřejněny.

Dotazy a připomínky můžete směrovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com.