První ročník soutěže "O nejlepší lešenářskou stavbu roku 2020" už má své vítěze

Letos poprvé vyhlásila ČESKOMORAVSKÁ KOMORA LEŠENÁŘŮ, z. s. pod záštitou předsedy ČMKL Ing. Karla Škréty a předsedy TNK 92 Ing. Svatopluka Vlasáka memoriál Františka Zvěřiny, veřejnou soutěž „O nejlepší lešenářskou stavbu České republiky roku 2020“. Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích: Fasádní lešení, Prostorová a podpěrná lešení a Další dočasné konstrukce z lešení. Uzávěrka přihlášek byla 15.2. V pátek 19.2. zasedala odborná porota soutěže, kterou zvolilo představenstvo komory, ve složení Ing. Vlasák, Ing. Škréta a doc. Dolejš. Posoudila úroveň jednotlivých projektů, přičemž sledovala zejména následující kritéria:

  • Dodržení norem a předpisů, pokud bylo možno z podkladů soudit
  • Dokumentace (přehlednost, vypovídací hodnota)
  • Přínos konstrukčního řešení (případný nový přístup)
  • Náročnost z hlediska návrhu a montáže 
  • Bonusy pro uživatele
  • Ochrana veřejného zájmu (nad běžný rámec, vliv na životní prostředí apod.) 
  • Náročnost založení

Na závěr porota jednomyslně rozhodla o následujících výsledcích:

kategorii FASÁDNÍ LEŠENÍ byla udělena dvě první místa společnostem

  • RGSB s. r. o. za fasádní lešení na stavbě „SZ Vranov nad Dyjí – Obnova krovu a střech“ a
  • PROVE servis s. r. o. za fasádní lešení na stavbě „Oprava fasády kostela povýšení sv. Kříže, Teplice“.

V kategorii PROSTOROVÁ A PODPĚRNÁ LEŠENÍ zvítězila společnost

  • EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o. za lešení na stavbě „Modernizace fléry PSP“.

V kategorii DALŠÍ DOČASNÉ KONSTRUKCE Z LEŠENÍ cena nebyla udělena.

Porota ocenila kvalitu technického řešení vybraných konstrukcí, která dokumentuje vysokou úroveň znalostí a dovedností českých lešenářů.

Všem účastníkům soutěže patří velký dík za příkladnou propagaci a reprezentaci oboru lešení, vítězům blahopřejeme. Oficiální předání cen proběhne na Valné hromadě komory.

RGSB s. r.o. za fasádní lešení na stavbě „SZ Vranov nad Dyjí – Obnova krovu a střech“:

PROVESERVIS s. r. o. za fasádní lešení na stavbě „Oprava fasády kostela povýšení sv. Kříže, Teplice“:

EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o. za lešení na stavbě „Modernizace fléry PSP“: