OZO I - Základní školení

Základní kurz odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce I. stupně proběhl ve dnech 7. - 11. ledna. 2019 (1. část) a 4. - 8. února. 2019 (2. část) v prostorách hotelu Slavia v Praze.

Zkouška se uskutečnila 9. února. 2019.

Absolventi, kteří úspěsně složili zkoušku, obdrželi osvědčení a průkaz o způsobilosti v oboru dočasných stavebních konstrukcí s platností na dobu 5 let.
Informace o kurzu naleznete zde.
Konání příštího kurzu se předpokládá začátkem roku 2020 v podobných termínech. 
 


Dotazy a připomínky můžete směřovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com.