OZO I - Základní školení

Základní kurz odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce I. stupně plánujeme
v roce 2021 uskutečnit nejdříve v druhé polovině roku, pravděpodobně v prostorách hotelu Slavia v Praze.

Přesný termín obou týdnů kurzu a zkoušky budou vyhlášeny, až to vládní opatření proti pandemii COVID-19 dovolí.

Případné zájemce o školení prosíme o zaslání kontaktu (jméno, e-mail, telefon) na e-mail
ČMKL, z. s. (viz níže), na který Vám budou po vyhlášení termínu kurzu zaslány propozice (přihláška a přesné informace.

Absolventi, kteří úspěsně složí zkoušku, obdrží osvědčení a průkaz o způsobilosti v oboru dočasných stavebních konstrukcí s platností na dobu 5 let.
Informace o kurzu 2020 naleznete zde.
 


Dotazy a připomínky můžete směřovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com.