OZO I - Základní školení

Základní kurz odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce I. stupně v délce 2 týdnů se uskutečnil 9. - 13. 1. 2023 (1. část) a 6. - 10. 2. 2023 v prostorách hotelu Slavia v Praze.
Zkoušky proběhli 11. 2. 2023.

Absolventi, kteří úspěsně složili zkoušku, obdrželi osvědčení a průkaz o způsobilosti v oboru dočasných stavebních konstrukcí s platností na dobu 5 let.

Informace o Základním kurzu 2023 naleznete zde.

Přihlášku do Základního kurzu 2023 naleznete zde.

Kurz již proběhl. Další kurz proběhne na začátku roku 2024.


Dotazy a připomínky můžete směřovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com
případně na mobil: +420 602 426 551 (M. Veverka).