OZO I - Základní školení

Základní kurz odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce I. stupně proběhl ve dnech 6. - 10. ledna. 2020 (1. část) a 10. - 14. února. 2020 (2. část) v prostorách hotelu Slavia v Praze.

Zkouška se uskutečnila 15. února. 2020.

Termín pro rok 2021 bude zveřejněn později.

Absolventi, kteří úspěsně složili zkoušku, obdrželi osvědčení a průkaz o způsobilosti v oboru dočasných stavebních konstrukcí s platností na dobu 5 let.
Informace o kurzu naleznete zde.

Kurzy v roce 2021 jsou zatím pozastaveny vlivem opatření proti COVID-19.


Dotazy a připomínky můžete směřovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com.