OZO I - Základní školení

Základní kurz odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce I. stupně v délce 2 týdnů se uskutečnil 8. - 12. 1. 2024 (1. část) a 5. - 9. 2. 2024 v prostorách hotelu Slavia v Praze.
Zkoušky proběhly 10. 2. 2024.

Absolventi, kteří úspěsně složili zkoušku, obdrželi osvědčení a průkaz o způsobilosti v oboru dočasných stavebních konstrukcí s platností na dobu 5 let.

Informace o Základním kurzu 2024 naleznete zde.

 Kurz již proběhl a není možné se přihlásit.

Další kurz plánujeme na začátek roku 2025.


Dotazy a připomínky můžete směřovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com
případně na mobil: +420 602 426 551 (M. Veverka).