OZO I - Opakovací školení

Opakovací kurz odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce I. stupně je
z důvodů vládních opatření proti šíření COVID-19 pro rok 2021 zrušen. Pokud to situace dovolí,
plánujeme uskutečnit kurz na začátku roku 2022 v prostorách hotelu Slavia v Praze.
Počet kurzů bude přizpůsobem počtu zájemců.

Dotčeným držitelům průkazů a osvědčení OZO I., kterým skončila platnost v roce 2021 bude zasláno potvrzení o prodložení platnosti na jejich kontaktní e-mail.

S případnými dotazy nebo problémy ohledně tohoto potvrzení se obracejte na
e-mail: milan.veverka@gmail.com.

Absolventi, kteří úspěšně složí zkoušku, obdrží osvědčení a průkaz způsobilosti v oboru dočasných stavebních konstrukcí na dalších pět let.
Informace o kurzu 2020 naleznete zde.

 


Dotazy a připomínky můžete směrovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com.