OZO I - Opakovací školení

Opakovací kurz odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce I. stupně v délce 1 týdne se uskutečnil v termínu 22. - 26. 1. 2024 v prostorách hotelu Slavia v Praze.
Zkouška proběhla v sobotu 27. 1. 2024

Absolventi, kteří úspěšně složili zkoušku, obdrželi osvědčení a průkaz způsobilosti v oboru dočasných stavebních konstrukcí na dalších pět let.

Informace o Opakovacím kurzu 2024 naleznete zde.

Kurz již proběhl a není možné se přihlásit.

Další kurz proběhne na začátku roku 2025.


Dotazy a připomínky můžete směrovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com
případně na mobil: +420 602 426 551 (M. Veverka).