OZO I - Opakovací školení

Opakovací kurz odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce I. stupně proběhl
ve dnech 21. - 25. ledna. 2019 v prostorách hotelu Slavia v Praze .

Zkouška se uskutečnila 26. ledna 2019. 

Absolventi, kteří úspěšně složili zkoušku, obdrželi osvědčení a průkaz způsobilosti v oboru dočasných stavebních konstrukcí na dalších pět let.
Informace o kurzu naleznete zde.

Konání příštího kurzu se předpokládá začátkem roku 2020 v podobném termínu. 


Dotazy a připomínky můžete směrovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com.