Odborné semináře

2018

březen
Pracovní schůzka k návrhům na změnu a doplnění požadavků
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Toto zasedání se uskutečnilo ve středu 14. 3. 2018 od 10 hod ve VÚBP, v. v. i., Praha 1, Jeruzalémská 9.
Jak již bylo signalizováno na valné hromadě ČMKL, na tomto zasedání zainteresovaných osob, zapojených do lešenářské činnosti, byly shromážděny podněty pro změnu a doplnění požadavků nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Shrnutí projednávaných témat je v článku z časopisu Lešenář,
k přečtení zde.

 

listopad
Pravidelný odborný seminář "Informace, novinky a zajímavosti z oboru lešení 2018" se konal ve Žďáru nad Sázavou v hotelu Hajčman ve dnech 29. - 30. listopadu.
Zde je k dispozici program.

1. den

 • Aktuální stav norem a předpisů pro dočasné stavební konstrukce,
  zasedání TNK 92 a CEN/TC 53;
  (Ing. Karel Škréta)
 • Revize ČSN 73 8101 – definitivní znění
  (Ing. Svatopluk Vlasák))
 • Revize ČSN EN 1004 – připravované změny
  (Ing. Ivan Kunst, CSc.)
 • Malá lešení – specifika a rizika
  (Ing. Karel Škréta)
 • Vybavení pro bezpečnou montáž lešení, pohled firmy Singing Rock
  (technické prostředky a postupy, výcvikové středisko Kladno)
  (Dalibor Plíšek)
 • Ukázky zajímavých realizací DSK
  (Ing. Svatopluk Vlasák)
 • Diskuse

2. den

 • Koordinátoři BOZP na staveništi a problematika lešení
  (Ing. Karel Škréta)
 • Jak na BOZP systematicky
  (David Balog)
 • Příklady kolektivní ochrany při montáži lešení (krátká videa)
  (Ing. Svatopluk Vlasák)

Pořádání dalšího semináře se předpokládá opět za rok.