Nástavbový kurz pro uchazeče o PK PL

V roce 2019 proběhl Nástavbový kurz v rozsahu jednoho týdne (ve dnech 18. - 22. března 2019), který slouží jako příprava pro absolvování zkoušky profesní kvalifikace Projektant lešení, bližší informace je možno nalézt zde.

Tento nástavbový kurz je určen výhradně uchazečům o profesní kvalifikaci Projektant lešení, kteří se chtějí přihlásit na zkoušku. Osvědčení o profesní kvalifikaci nemá časově omezenou platnost.

Informace o kurzu naleznete zde.
 

Další kurz bude vyhlášen v případě dostatečného počtu zájemců.

Dotazy a připomínky můžete směřovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com.