Nástavbový kurz pro uchazeče o PK ILT

V roce 2021 vzhledem k vládním opatřením ohledně COVID-19 zatím neplánujeme Nástavbový kurz v rozsahu jednoho týdne, který slouží jako příprava pro absolvování zkoušky profesní kvalifikace Instruktor lešenářské techniky, bližší informace je možno nalézt zde.

Tento nástavbový kurz je určen výhradně uchazečům o profesní kvalifikaci Instruktor lešenářské techniky, kteří se chtějí přihlásit na zkoušku. Osvědčení o profesní kvalifikaci nemá časově omezenou platnost. 

Informace o kurzu 2020 naleznete zde.

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu zájemců.


Dotazy a připomínky můžete směřovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com