Nástavbový kurz pro uchazeče o PK ILT

V roce 2021 proběhne Nástavbový kurz v rozsahu jednoho týdne (termín bude upřesněn), který slouží jako příprava pro absolvování zkoušky profesní kvalifikace Instruktor lešenářské techniky, bližší informace je možno nalézt zde.

Tento nástavbový kurz je určen výhradně uchazečům o profesní kvalifikaci Instruktor lešenářské techniky, kteří se chtějí přihlásit na zkoušku. Osvědčení o profesní kvalifikaci nemá časově omezenou platnost. 

Informace o kurzu naleznete zde.

Přihlášku naleznete zde.

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu zájemců.


Dotazy a připomínky můžete směřovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com