Nástavbový kurz pro uchazeče o PK ILT

V roce 2019 proběhl Nástavbový kurz v rozsahu jednoho týdne (ve dnech 18. - 22. března 2019), který slouží jako příprava pro absolvování zkoušky profesní kvalifikace Instruktor lešenářské techniky, bližší informace je možno nalézt zde.

Tento nástavbový kurz byl určen výhradně uchazečům o profesní kvalifikaci Instruktor lešenářské techniky, kteří se chtějí přihlásit na zkoušku. Osvědčení o profesní kvalifikaci nemá časově omezenou platnost. 

Informace o kurzu naleznete zde.

Další kurz bude vyhlášen v případě dostatečného počtu zájemců.
 


Dotazy a připomínky můžete směřovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com