Na valné hromadě komory byli oceněni vítězové druhého ročníku soutěže O NEJLEPŠÍ LEŠENÁŘSKOU STAVBU ROKU

Jedním ze slavnostních bodů letošní Valné hromady komory bylo vyhlášení vítězů memoriálu Františka Zvěřiny, veřejné soutěže „O nejlepší lešenářskou stavbu České republiky roku 2021“. Soutěžilo se stejně jako vloni celkem ve třech kategoriích: Fasádní lešení, Prostorová a podpěrná lešení a Další dočasné konstrukce z lešení. Záštitu převzali zakládající členové komory, Ing. Svatopluk Vlasák, předseda TNK 92, prof. Ing. František Wald, CSc. z ČVUT v Praze a Ing. Karel Škréta z VÚBP, v. v. i. Porota soutěže, kterou zvolilo představenstvo komory ve složení Ing. Vlasák, Ing. Škréta a doc. Dolejš, posoudila úroveň jednotlivých projektů a na závěr jednomyslně rozhodla o následujících výsledcích.

V kategorii FASÁDNÍ LEŠENÍ byla udělena dvě první místa společnostem:

  • BIS Czech s.r.o. za realizaci díla „Tank TK 101“ s náročným zajištěním prostorové tuhosti zaplachtované nekotvené konstrukce
  • PERI s.r.o. za realizaci díla s náročným založením konstrukce na stavbě „Rekonstrukce fasády Hotel Thermal“.

V kategorii PROSTOROVÁ A PODPĚRNÁ LEŠENÍ zvítězila společnost:

  • PERI s.r.o. za architektonické řešení díla „Areál Manifesto“.

V kategorii DALŠÍ DOČASNÉ KONSTRUKCE Z LEŠENÍ zvítězila společnost:

  • PERI s.r.o. za realizaci lešení velké výšky „Separační jednotka na technické plyny firmy Messer“ ve stísněných podmínkách průmyslového areálu.

Porota ocenila kvalitu technického řešení vybraných konstrukcí, která dokumentuje vysokou úroveň znalostí a dovedností českých lešenářů. Všem účastníkům soutěže patří velký dík za příkladnou propagaci a reprezentaci oboru lešení, vítězům blahopřejeme. 

BIS Czech s.r.o. za realizaci díla „Tank TK 101“ s náročným zajištěním prostorové tuhosti zaplachtované nekotvené konstrukce:

PERI s.r.o. za realizaci díla s náročným založením konstrukce na stavbě „Rekonstrukce fasády Hotel Thermal“:

PERI s.r.o. za architektonické řešení díla „Areál Manifesto“:

PERI s.r.o. za realizaci lešení velké výšky „Separační jednotka na technické plyny firmy Messer“ ve stísněných podmínkách průmyslového areálu: